Matko życia, Maryjo

Matko życia, Maryjo, Matko moich narodzin z niewoli grzechu, Powstania ze snu śmierci, która sprawiasz, Że budzącemu się człowiekowi Jaśnieje Chrystus. Weź moje życie Weź woje życie w swe dłonie i proszę, Powiedz Ojcu Niebieskiemu, Że jeszcze jedno małe serce, Pragnie żyć, jak Jego Syn.
Obejrzyj film na Youtube