Zabytki w świątyni

Świątynia p.w. św. Józefa kryje w swym wnętrzu wiele zabytków godnych zauważenia.
W ołtarzu głównym znajduje się zabytkowy krzyż z malowanymi postaciami Maryi i św. Jana Apostoła po bokach. Powyżej obraz „Zaślubiny Maryi”, a nad nim, na sklepieniu postać Boga Ojca wyłaniającego się z obłoków. W nawach bocznych znajduje się 6 ołtarzy bocznych, tworzących oddzielne kaplice.
Po prawej stronie przy prezbiterium znajduje się kaplica Matki Bożej Łaskawej. W kaplicy tej, po lewej stronie umieszczony jest obraz przedstawiający Zwiastowanie NMP, a po prawej Nawiedzenie św. Elżbiety.
Następna to kaplica św. Józefa Kalasantego, założyciela zakonu oo. Pijarów, przez wieki opiekunów tej świątyni. W tamtejszym ołtarzu głównym znajduje się obraz przedstawiający Objawienie się Maryi św. Józefowi Kalasantemu. Po bokach są obrazy ze św. Józefem Kalasantym w otoczeniu dostojników kościelnych i uczącego dzieci.
  Kolejna kaplica św. Barbary zawiera po swych bokach obrazy przedstawiające wtrącenie św. Barbary do wieży i scenę Jej męczeńskiej śmierci.
Po przeciwnej stronie kościoła znajduje się kaplica św. Jana Nepomucena. Obraz po lewej stronie przedstawia św. Jana stojącego przed królem Wacławem, a po prawej scenę Jego męczeńskiej śmierci poprzez zrzucenie do Wełtawy.
Kolejna kaplica poświęcana jest Przemienieniu Pańskiemu. Po lewej stronie znajduje się obraz ukazujący Cud w Kanie Galilejskiej, a po prawej Chrystusa udzielającego Komunii św. swym Apostołom.
Ostatnia kaplica Opatrzności Bożej po lewej zawiera obraz przedstawiający Cudowne rozmnożenie chleba przez Jezusa, a po prawej scenę ukazującą Oko Opatrzności Bożej.
W kościele znajduje się także zabytkowa ambona przedsoborowa. Na balustradzie schodów umieszczone zostały płaskorzeźby przedstawiające Ewangelistów, Apostołów i anioły. W centrum znajduje się płaskorzeźba św. Piotra. Nad amboną góruje postać Chrystusa Zbawiciela świata.
Patronem wspólnoty parafialnej jest św. Józef Oblubieniec Najświętszej Maryi Panny. Jego figura znajduje się w lewym ołtarzu bocznym. W każdą środę przed tym ołtarzem odbywa się nabożeństwo ku czci św. Józefa (nowenna do św. Józefa).
W kościele św. Józefa, który przed wojną był kościołem szkolnym od 18 sierpnia 1934 do 31 sierpnia 1939r. pracował jeden z pierwszych błogosławionych Archidiecezji Częstochowskiej, ks. Maksymilian Binkiewicz. Był on rektorem tej świątyni, prefektem męskiego gimnazjum i liceum im. Tadeusza Kościuszki, żeńskiego gimnazjum Pelagii Zasadzińskiej, kapelanem Armii Krajowej ps. „Tomek”. Poniósł śmierć męczeńską 24 czerwca 1942 r. w obozie koncentracyjnym w Dachau. Ojciec Święty Jan Paweł II 13 czerwca 1999 r. beatyfikował Ks. M. Binkiewicza w Warszawie w gronie 108 męczenników.