Kwestia odpustów

«Odpust jest to darowanie przed Bogiem kary doczesnej za grzechy, zgładzone już co do winy. Dostępuje go chrześcijanin odpowiednio usposobiony i pod pewnymi, określonym warunkami, za pośrednictwem Kościoła, który jako szafarz owoców odkupienia rozdaje i prawomocnie przydziela zadośćuczynienie ze skarbca zasług Chrystusa i świętych» (KPK, kan. 992; KKK, n. 1471). Odpust zupełny jest szczególnym darem łaski Bożej, dzięki któremu wierny będący w stanie łaski uświęcającej w sakramentalnej spowiedzi może uzyskać również darowanie kar czyśćcowych. Nie można uzyskać odpustu nie będąc w stanie łaski uświęcającej. Więcej...
Mamy ciągle problem z rozumieniem odpustów. Co to jest ta wina i kara, która jest usuwana? Jak rozpoznać, że uzyskaliśmy odpust? Co zatem o odpustach musimy wiedzieć? Spróbujmy więc wyjaśnić, czym jest owa kara doczesna, która jest darowana wskutek odpustu. I odpust zupełny gładzi od razu wszystkie te kary? Czy taki odpust można ofiarowywać za konkretną osobę, na przykład za naszą zmarłą babcię, mamę czy wujka? Ile dziennie odpustów zupełnych możemy za zmarłych ofiarować? Więcej...
Bardzo dokładnie jest to omówione również na stronie naszych O.O. Franciszkanów:
Odpusty